Change to english بنیاد بیماری های نادر ایران

EURORDISECOSOCICORDRDIICOSEP


آخرین اخبار

تقدیر بنیاد بیماری های نادر ایران از ریاست و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تقدیر بنیاد بیماری های نادر ایران از ریاست و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بررسی رویکردهای نوین به بیماری های نادر در سمینار علمی دهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر

بررسی رویکردهای نوین به بیماری های نادر در سمینار علمی دهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر

افزایش امیدها برای تدوین سند ملی بیماری های نادر

افزایش امیدها برای تدوین سند ملی بیماری های نادر

بنیاد بیماری های نادر ایران و پژوهشگاه رویان تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند

بنیاد بیماری های نادر ایران و پژوهشگاه رویان تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های نادر برای مسئولین ادارات سلامت آموزش و پرورش

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های نادر برای مسئولین ادارات سلامت آموزش و پرورش

نشست انجمن های بنیاد بیماری های نادر ایران در آستانه همایش دهم

نشست انجمن های بنیاد بیماری های نادر ایران در آستانه همایش دهم

بزرگترین گردهمایی بیماران نادر کشور در دهمین همایش “روز جهانی بیماری های نادر”

بزرگترین گردهمایی بیماران نادر کشور در دهمین همایش “روز جهانی بیماری های نادر”

بنیاد بیماری های نادر ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران تفاهم نامه همکاری علمی امضاء کردند

بنیاد بیماری های نادر ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران تفاهم نامه همکاری علمی امضاء کردند

مشکلات بیماران نادر در نظام آموزشی کشور

مشکلات بیماران نادر در نظام آموزشی کشور

آمادگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای همکاری علمی بر اساس اولویت بندی نیازهای بیماران نادر

آمادگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای همکاری علمی بر اساس اولویت بندی نیازهای بیماران نادر

آغاز مقدمات همکاری های علمی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر ایران با پژوهشگاه رویان

آغاز مقدمات همکاری های علمی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر ایران با پژوهشگاه رویان

دکتر مهدی نوروزی: پیگیری تدوین سند ملی بیماران نادر مهمترین برنامه بنیاد در حوزه مسئولیت اجتماعی

دکتر مهدی نوروزی: پیگیری تدوین سند ملی بیماران نادر مهمترین برنامه بنیاد در حوزه مسئولیت اجتماعی

پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران در پی درگذشت آیت الله شاهرودی

پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران در پی درگذشت آیت الله شاهرودی
همایش ها
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر