Change to english بنیاد بیماری های نادر ایران

EURORDISECOSOCICORDRDIICOSEP


آخرین اخبار

برگزاری نشست مشترک پیرامون بیماری های نادر در وزارت آموزش و پرورش

برگزاری نشست مشترک پیرامون بیماری های نادر در وزارت آموزش و پرورش

ویزیت رایگان بیماران در چهارمین دوره طرح نسخه های شفابخش رمضان

ویزیت رایگان بیماران در چهارمین دوره طرح نسخه های شفابخش رمضان

مراقبین سلامت و بهداشت مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش در تهران و شهرستانهای اطراف در مورد بیماری های نادر آموزش می بینند

مراقبین سلامت و بهداشت مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش در تهران و شهرستانهای اطراف در مورد بیماری های نادر آموزش می بینند

ویزیت رایگان پزشکان در چهارمین دوره طرح نسخه های شفابخش رمضان

ویزیت رایگان پزشکان در چهارمین دوره طرح نسخه های شفابخش رمضان

عضویت بنیاد بیماریهای نادر ایران در انجمن بین المللی غربالگری نوزادان(ISNS)

عضویت بنیاد بیماریهای نادر ایران در انجمن بین المللی غربالگری نوزادان(ISNS)

عضویت بنیاد بیماری های نادر ایران در انجمن بین المللی سرطان های نادر اپی ژنتیک

عضویت بنیاد بیماری های نادر ایران در انجمن بین المللی سرطان های نادر اپی ژنتیک

دیدار هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران با وزیر بهداشت پیرامون تامین نیازهای دارویی و درمان بیماران نادر

دیدار هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران با وزیر بهداشت پیرامون تامین نیازهای دارویی و درمان بیماران نادر

دیدار نوروزی انجمنهای بیماری های نادر با مدیران بنیاد بیماری های نادر ایران

دیدار نوروزی انجمنهای بیماری های نادر با مدیران بنیاد بیماری های نادر ایران

دستور تدوین سند ملی بیماری های نادر کلید خورد

دستور تدوین سند ملی بیماری های نادر کلید خورد

تقدیر بنیاد بیماری های نادر ایران از ریاست و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تقدیر بنیاد بیماری های نادر ایران از ریاست و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
همایش ها
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر